Οι διαφημιστές θέλουν να ?χακάρουν? τα όνειρά μας - Ένα πείραμα στο Super Bowl δείχνει ότι μπορούν - CNN GREECE
 Θα κοιμόμαστε και θα ονειρευόμαστε διαφημίσεις. Δεν είναι καθόλου επιστημονική φαντασία. Ούτε καν το μέλλον. 
 Author : Μαρία Δεδούση
 #technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC
 READ MORE : https://hatinco.com/oi-diafimistes-theloyn-na-xakaroyn-ta-oneira-mas-ena-peirama-sto-super-bowl-deixnei-oti-mporoyn.htm HAT INCORPORATION 大手ソフトウェアハウスは、Web、モバイル、デスクトップアプリケーションの概念にデジタルソリューションを提供し、それらを市場の製品に変え、そのサービスをWebホスティングとグラフィカルなニーズに拡張することを専門としています。

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS